MOTIVE

ไซด์บอร์ด รุ่น โมทีฟ

ราคา 3,900 บาท

ขนาด กว้าง 160 x ลึก 40 x สูง 55 ซม.

ล้างค่า

MOTIVE

ไซด์บอร์ด รุ่น โมทีฟ

ราคา 3,900 บาท

ขนาด กว้าง 160 x ลึก 40 x สูง 55 ซม.

ล้างค่า

MOTIVE

ไซด์บอร์ด รุ่น โมทีฟ

ราคา 3,900 บาท

ขนาด กว้าง 160 x ลึก 40 x สูง 55 ซม.

ล้างค่า

รายละเอียด

คุณสมบัติ
 • ไซด์บอร์ดบานสไลด์
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 1 ลิ้นชัก และ 1 ช่องเก็บของ
 • หน้าบานสไลด์เมลามีน ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมสีทอง
 • ด้านหลังมีช่องระบายอากาศ
 • โครงสร้างมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี
 • จัดเก็บสิ่งของได้มากขึ้นและเป็นระเบียบ สะดวกสบายต่อการใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบบนไซด์บอร์ด

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ
 • ไซด์บอร์ดบานสไลด์
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 1 ลิ้นชัก และ 1 ช่องเก็บของ
 • หน้าบานสไลด์เมลามีน ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมสีทอง
 • ด้านหลังมีช่องระบายอากาศ
 • โครงสร้างมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี
 • จัดเก็บสิ่งของได้มากขึ้นและเป็นระเบียบ สะดวกสบายต่อการใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบบนไซด์บอร์ด

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ
 • ไซด์บอร์ดบานสไลด์
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 1 ลิ้นชัก และ 1 ช่องเก็บของ
 • หน้าบานสไลด์เมลามีน ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมสีทอง
 • ด้านหลังมีช่องระบายอากาศ
 • โครงสร้างมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี
 • จัดเก็บสิ่งของได้มากขึ้นและเป็นระเบียบ สะดวกสบายต่อการใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบบนไซด์บอร์ด

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ