MAJEST

ตู้เสื้อผ้า รุ่น มาเจสต์

ราคา 9,500 บาท

ขนาด กว้าง 135 x ลึก 60 x สูง 210 ซม.

ล้างค่า

MAJEST

ตู้เสื้อผ้า รุ่น มาเจสต์

ราคา 9,500 บาท

ขนาด กว้าง 135 x ลึก 60 x สูง 210 ซม.

ล้างค่า

MAJEST

ตู้เสื้อผ้า รุ่น มาเจสต์

ราคา 9,500 บาท

ขนาด กว้าง 135 x ลึก 60 x สูง 210 ซม.

ล้างค่า

รายละเอียด

คุณสมบัติ
 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 1 บานเปิดกลางกระจกเงา
 • 2 ลิ้นชัก กุญแจล๊อค 1 ชุด
 • หน้าบานเปิดฝังเส้นอลูมิเนียมสีทอง
 • มือจับหน้าบานและลิ้นชัก อลูมิเนียมสีทอง
 • ภายในตู้มีอุปกรณ์ราวแขวนเสื้อผ้า 1 ชุด ชั้นวางด้านล่าง 1 ชั้น

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบหรือห้อยโหน

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ
 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 1 บานเปิดกลางกระจกเงา
 • 2 ลิ้นชัก กุญแจล๊อค 1 ชุด
 • หน้าบานเปิดฝังเส้นอลูมิเนียมสีทอง
 • มือจับหน้าบานและลิ้นชัก อลูมิเนียมสีทอง
 • ภายในตู้มีอุปกรณ์ราวแขวนเสื้อผ้า 1 ชุด ชั้นวางด้านล่าง 1 ชั้น

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบหรือห้อยโหน

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ
 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 1 บานเปิดกลางกระจกเงา
 • 2 ลิ้นชัก กุญแจล๊อค 1 ชุด
 • หน้าบานเปิดฝังเส้นอลูมิเนียมสีทอง
 • มือจับหน้าบานและลิ้นชัก อลูมิเนียมสีทอง
 • ภายในตู้มีอุปกรณ์ราวแขวนเสื้อผ้า 1 ชุด ชั้นวางด้านล่าง 1 ชั้น

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบหรือห้อยโหน

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ