FLOWER

ตู้ข้างเตียง รุ่น ฟราวเวอร์

ราคา 1,250 บาท

ขนาด กว้าง 52 x ลึก 40 x สูง 50 ซม.

ล้างค่า

FLOWER

ตู้ข้างเตียง รุ่น ฟราวเวอร์

ราคา 1,250 บาท

ขนาด กว้าง 52 x ลึก 40 x สูง 50 ซม.

ล้างค่า

FLOWER

ตู้ข้างเตียง รุ่น ฟราวเวอร์

ราคา 1,250 บาท

ขนาด กว้าง 52 x ลึก 40 x สูง 50 ซม.

ล้างค่า

รายละเอียด

คุณสมบัติ
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 2 ลิ้นชักเก็บของ
 • ใช้สำหรับจัดเก็บสิ่งของได้ตามความต้องการ
 • ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ
 • แข็งแรง ทนทาน และรับน้ำหนักได้ดี

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบ

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 2 ลิ้นชักเก็บของ
 • ใช้สำหรับจัดเก็บสิ่งของได้ตามความต้องการ
 • ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ
 • แข็งแรง ทนทาน และรับน้ำหนักได้ดี

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบ

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ
 • วัสดุไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดเคลือบเมลามีน
 • 2 ลิ้นชักเก็บของ
 • ใช้สำหรับจัดเก็บสิ่งของได้ตามความต้องการ
 • ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ
 • แข็งแรง ทนทาน และรับน้ำหนักได้ดี

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม
 • ไม่ควรขึ้นเหยียบ

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ