MOTIVE

ชุดห้องนอน รุ่น โมทีฟ

ราคา 24,900 บาท

ขนาด
เตียงนอน : 5ฟุต กว้าง 163 x ลึก 209 x สูง 100 ซม.
6ฟุต กว้าง 192 x ลึก 209 x สูง 100 ซม.
โต๊ะเครื่องแป้ง : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.
ตู้เสื้อผ้า : กว้าง 200 x ลึก 60 x สูง 210 ซม.

ล้างค่า

MOTIVE

ชุดห้องนอน รุ่น โมทีฟ

ราคา 24,900 บาท

ขนาด
เตียงนอน : 5ฟุต กว้าง 163 x ลึก 209 x สูง 100 ซม.
6ฟุต กว้าง 192 x ลึก 209 x สูง 100 ซม.
โต๊ะเครื่องแป้ง : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.
ตู้เสื้อผ้า : กว้าง 200 x ลึก 60 x สูง 210 ซม.

ล้างค่า

MOTIVE

ชุดห้องนอน รุ่น โมทีฟ

ราคา 24,900 บาท

ขนาด
เตียงนอน : 5ฟุต กว้าง 163 x ลึก 209 x สูง 100 ซม.
6ฟุต กว้าง 192 x ลึก 209 x สูง 100 ซม.
โต๊ะเครื่องแป้ง : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 180 ซม.
ตู้เสื้อผ้า : กว้าง 200 x ลึก 60 x สูง 210 ซม.

ล้างค่า

รายละเอียด

คุณสมบัติ

เตียงนอน (ไม่รวมที่นอน)
– 6 ฟุต กว้าง192 x ลึก209 x สูง100 ซม.
– 5 ฟุต กว้าง163 x ลึก209 x สูง100 ซม.
– เตียงนอนหัวเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
– หัวเตียงประดับด้วยเส้นอลูมิเนียมสีทอง
– ขาเตียงพ้นสีตามสีเตียง

โต๊ะเครื่องแป้ง (พร้อมสตูล)
– หน้าบานลิ้นชักฝังอลูมิเนียมสีทอง
– มี 1 บานลิ้นชัก
– หน้าลิ้นชักปิดผิวเมลามีน
– ท็อปบนปิดผิวเมลามีน หนา 25 มม.

ตู้เสื้อผ้า
– ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด – 2ลิ้นชัก – กระจก 2บานตรงกลาง
– ในตู้มีราวแขวนเสื้อ 3 ราว หูรับราวแบบครอบสีทอง
– หน้าบานเฟรมกระจกฝังอลูมิเนียมสีทอง
– หน้าบานเปิดปิดผิวเมลามีน
– มือจับอลูมิเนียมสีทอง
– บานพับถ้วย soft close

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ

เตียงนอน (ไม่รวมที่นอน)
– 6 ฟุต กว้าง192 x ลึก209 x สูง100 ซม.
– 5 ฟุต กว้าง163 x ลึก209 x สูง100 ซม.
– เตียงนอนหัวเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
– หัวเตียงประดับด้วยเส้นอลูมิเนียมสีทอง
– ขาเตียงพ้นสีตามสีเตียง

โต๊ะเครื่องแป้ง (พร้อมสตูล)
– หน้าบานลิ้นชักฝังอลูมิเนียมสีทอง
– มี 1 บานลิ้นชัก
– หน้าลิ้นชักปิดผิวเมลามีน
– ท็อปบนปิดผิวเมลามีน หนา 25 มม.

ตู้เสื้อผ้า
– ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด – 2ลิ้นชัก – กระจก 2บานตรงกลาง
– ในตู้มีราวแขวนเสื้อ 3 ราว หูรับราวแบบครอบสีทอง
– หน้าบานเฟรมกระจกฝังอลูมิเนียมสีทอง
– หน้าบานเปิดปิดผิวเมลามีน
– มือจับอลูมิเนียมสีทอง
– บานพับถ้วย soft close

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ
คุณสมบัติ

เตียงนอน (ไม่รวมที่นอน)
– 6 ฟุต กว้าง192 x ลึก209 x สูง100 ซม.
– 5 ฟุต กว้าง163 x ลึก209 x สูง100 ซม.
– เตียงนอนหัวเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
– หัวเตียงประดับด้วยเส้นอลูมิเนียมสีทอง
– ขาเตียงพ้นสีตามสีเตียง

โต๊ะเครื่องแป้ง (พร้อมสตูล)
– หน้าบานลิ้นชักฝังอลูมิเนียมสีทอง
– มี 1 บานลิ้นชัก
– หน้าลิ้นชักปิดผิวเมลามีน
– ท็อปบนปิดผิวเมลามีน หนา 25 มม.

ตู้เสื้อผ้า
– ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด – 2ลิ้นชัก – กระจก 2บานตรงกลาง
– ในตู้มีราวแขวนเสื้อ 3 ราว หูรับราวแบบครอบสีทอง
– หน้าบานเฟรมกระจกฝังอลูมิเนียมสีทอง
– หน้าบานเปิดปิดผิวเมลามีน
– มือจับอลูมิเนียมสีทอง
– บานพับถ้วย soft close

ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่แสงแดดแรง หรือความชื้นสูง
 • ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้พื้นผิวเสียหายได้
 • หลีกเลี่ยงการขูดขีดจากของมีคม

คำแนะนำ

 • ดูแลทำความสะอาดโดยใช้ที่ปัดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าบิดพอหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
 • เมื่อเฟอร์นิเจอร์เปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที
 • ควรจัดวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 • วางบนพื้นที่เรียบ