ชุดห้องนอน MAJEST

ชุดห้องนอน MAJEST

ชุดห้องนอน รุ่น  Majest (มาเจส)  ประกอบด้วย เตียง 5 หรือ 6 ฟุต(ตามที่ลูกค้าเลือก) โต๊ะแป้ง(พร้อมสตูล) , ตู้เสื้อผ้า  ผลิตทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีโอ๊ค-OAK , สีไลท์-LIGHT , สีขาว-WHITE

เตียงนอน (ไม่รวมที่นอน)

 • 6 ฟุต กว้าง192 x ลึก209 x สูง100 ซม.
 • 5 ฟุต กว้าง163 x ลึก209 x สูง100 ซม.
 • เตียงนอนหัวเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • หน้าเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • ขาเตียงพ้นสี
 • ตัวเตียงเคลือบด้วยเมลามีน

โต๊ะเครื่องแป้ง (พร้อมสตูล)

 • กว้าง80 x ลึก40 x สูง175 ซม.
 • มือจับอลูมิเนียมสีทอง
 • ด้านขวามีตู้ 1บานเปิด สำหรับเก็บของ
 • ตู้เคลือบเมลามีน
 • ผิวไม้เรียบไม่มีเลี้ยน
 • สตูลเบาะหนังสีดำ

ตู้เสื้อผ้า

 • กว้าง135 x ลึก60 x สูง210 ซม.
 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด – 2ลิ้นชัก – กระจก 1บานตรงกลาง
 • ในตู้มีราวแขวนเสื้อ 1 ราว หูรับราวแขวนเสื้อครอบสีทอง
 • หน้าบานฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • ตัวตู้เคลือบเมลามีน
 • มือจับอลูมิเนียมสีทอง
 • บานพับถ้วย soft close

 

ชุดห้องนอน MAJEST

ชุดห้องนอน MAJEST

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชุดห้องนอน MAJEST

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลสินค้า

ชุดห้องนอน MAJEST

ชุดห้องนอน รุ่น  Majest (มาเจส)  ประกอบด้วย เตียง 5 หรือ 6 ฟุต(ตามที่ลูกค้าเลือก) โต๊ะแป้ง(พร้อมสตูล) , ตู้เสื้อผ้า  ผลิตทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีโอ๊ค-OAK , สีไลท์-LIGHT , สีขาว-WHITE

เตียงนอน (ไม่รวมที่นอน)

 • 6 ฟุต กว้าง192 x ลึก209 x สูง100 ซม.
 • 5 ฟุต กว้าง163 x ลึก209 x สูง100 ซม.
 • เตียงนอนหัวเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • หน้าเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • ขาเตียงพ้นสี
 • ตัวเตียงเคลือบด้วยเมลามีน

โต๊ะเครื่องแป้ง (พร้อมสตูล)

 • กว้าง80 x ลึก40 x สูง175 ซม.
 • มือจับอลูมิเนียมสีทอง
 • ด้านขวามีตู้ 1บานเปิด สำหรับเก็บของ
 • ตู้เคลือบเมลามีน
 • ผิวไม้เรียบไม่มีเลี้ยน
 • สตูลเบาะหนังสีดำ

ตู้เสื้อผ้า

 • กว้าง135 x ลึก60 x สูง210 ซม.
 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด – 2ลิ้นชัก – กระจก 1บานตรงกลาง
 • ในตู้มีราวแขวนเสื้อ 1 ราว หูรับราวแขวนเสื้อครอบสีทอง
 • หน้าบานฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • ตัวตู้เคลือบเมลามีน
 • มือจับอลูมิเนียมสีทอง
 • บานพับถ้วย soft close

 

ชุดห้องนอน MAJEST

ชุดห้องนอน MAJEST

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลสินค้า

ชุดห้องนอน MAJEST

ชุดห้องนอน รุ่น  Majest (มาเจส)  ประกอบด้วย เตียง 5 หรือ 6 ฟุต(ตามที่ลูกค้าเลือก) โต๊ะแป้ง(พร้อมสตูล) , ตู้เสื้อผ้า  ผลิตทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีโอ๊ค-OAK , สีไลท์-LIGHT , สีขาว-WHITE

เตียงนอน (ไม่รวมที่นอน)

 • 6 ฟุต กว้าง192 x ลึก209 x สูง100 ซม.
 • 5 ฟุต กว้าง163 x ลึก209 x สูง100 ซม.
 • เตียงนอนหัวเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • หน้าเตียงฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • ขาเตียงพ้นสี
 • ตัวเตียงเคลือบด้วยเมลามีน

โต๊ะเครื่องแป้ง (พร้อมสตูล)

 • กว้าง80 x ลึก40 x สูง175 ซม.
 • มือจับอลูมิเนียมสีทอง
 • ด้านขวามีตู้ 1บานเปิด สำหรับเก็บของ
 • ตู้เคลือบเมลามีน
 • ผิวไม้เรียบไม่มีเลี้ยน
 • สตูลเบาะหนังสีดำ

ตู้เสื้อผ้า

 • กว้าง135 x ลึก60 x สูง210 ซม.
 • ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด – 2ลิ้นชัก – กระจก 1บานตรงกลาง
 • ในตู้มีราวแขวนเสื้อ 1 ราว หูรับราวแขวนเสื้อครอบสีทอง
 • หน้าบานฝังอลูมิเนียมสีทอง
 • ตัวตู้เคลือบเมลามีน
 • มือจับอลูมิเนียมสีทอง
 • บานพับถ้วย soft close

 

ชุดห้องนอน MAJEST