เมลามีน (Malamine)

เมลามีน(Malamine) คือ การปิดผิวด้วยกระดาษหลาย ๆ ชั้นอัดแน่นทับกันและเคลือบเงา พร้อมพิมพ์ลายเลียนแบบสีไม้ธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ในการปิดชิ้นงาน แต่วิธีการปิดนั้นแตกต่างจาก PVC เพราะการปิดโดยใช้เมลามีน คือ การนำแผ่นเมลามีนมารีดทับและกลิ้งทับบน Particleboard โดยใช้ความร้อนสูงเป็นตัวเชื่อม จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น

เมลามีนจะนำมาใช้ในการเคลือบผิวบนชิ้นงาน เพื่อป้องกันน้ำและรอยขูดขีด ส่วนใหญ่แล้วเมลามีนจะนำมาใช้เคลือบผิวบนโต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุม หรือโต๊ะระดับผู้บริหารก็มักจะใช้เคลือบผิวเมลามีน เพราะจะมีความสวยงามที่โดดเด่น และมีอายุการใช้งานได้นาน

รูปแบบของชิ้นงานที่เคลือบผิวด้วยเมลามีน จะมีความสวยงาม เพราะในการนำชิ้นงานที่เคลือบผิวเมลามีนมาประกอบกันนั้นจะเป็นการใช้ชิ้นงานมาต่อกันโดยไม่มีคิ้วยาง ( ซึ่งเรียกว่า หน้าทับขา )

 

คุณสมบัติผิวหน้าไม้เคลือบเมลามีน (PHYSICAL PROPERTIES OF SURFACE)

  • ความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance)

ทดสอบด้วยเครื่องขัด 100 รอบต่อนาที ขัดลงบนผิวหน้าของแผ่นไม้เคลือบเมลามีน (Taber Abraser applied at 100 rpm on Melamine Board surface (100 x 100 mm.) ไม่ปรากฏรอยขีดข่วน (Insignificant reduction of Melamine Board surface)

  • ความทนทานต่อความร้อน (Dry Heat Resistance)

ทดสอบด้วยการนำหลอดแก้วบรรจุน้ำมันที่อุณภูมิสูง 180C วางบนผิวของแผ่นไม้เคลือบเมลามีน (A Vessel containing oil at 180C placed on Melamine Board surface) ความเงาและสีสันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (Slightly Change in gloss/colour)

  • ความต้านทานต่อการแตกร้าว (Cracking Resistance)

ทดสอบด้วยการนำแผ่นไม้เคลือบเมลามีนเข้าเตาอบที่อุณภูมิสูง 70C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (Melamine Board is placed in oven at 70C for 24 hours) ไม่ปรากฏรอยแตกร้าว (No cracks)

  • ความทนทานต่อการเผาไหม้(Burning Resistance)

ทดสอบด้วยการจุดบุหรี่วางบนแผ่นไม้เคลือบเมลามีน (Lighted cigarette placed on Melamine Board surface) เกิดคราบสีน้ำตาล แต่สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำยา Ethanol (Slight brownish colour which can be wiped off with ethanol)

  • ความต้านทานต่อไอน้ำ(Steam Resistance)

ทดสอบด้วยการนำแผ่นไม้เคลือบเมลามีนอังกับไอน้ำ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (Melamine Board surface exposed for 1 hour to steam) ความเงาและสีสันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (Slightly Change in gloss/colour)

  • ความทนทานต่อกรด (Acid Test)

ทดสอบด้วยกรดไฮโดรคลอไรด์ เบอร์ 0.2 N และ 4 N เทบนแผ่นไม้เคลือบเมลามีนเป็นเวลา 15 นาที และ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ (Melamine Board surface exposed to 0.2 N & 4 N Hydrocholride acid respectively for 15 minutes and 24 hours testing) ความเงาและสีสันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (Slightly Change in gloss/colour)

  • การเกาะติดของสิ่งสกปรก (Stain Resistance)

ทดสอบด้วยการนำของเหลว เช่น น้ำชา , กาแฟ , เครื่องดื่ม , เครื่องปรุงรสต่างๆ ฯลฯ มาเทบนผิวหน้าไม้เคลือบเมลามีนทิ้งไว้ 16 ชั่วโมง Melamine Board surface exposed to various staining materials for 16 hours (Staining materials : Tea , Coffee , Soy Sauce etc.) ความเงาและสีสันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย Slightly Change in gloss/colour

  • ความหนาแน่นของพื้นผิว (Steam Resistance)

ทดสอบด้วยการโรยผงกราไฟท์บนแผ่นไม้เคลือบเมลามีน (Graphite laid on Melamine Board surface) ไม่ปรากฏผงกราไฟท์ตกค้างบนผิวหน้าแผ่นไม้เคลือบเมลามีน (No graphite stain)