งาน Thailand International Furniture Fair 2015 (TIFF 2015)

งาน TIFF ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด ASEAN Smart Living สะท้อนถึงภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน  โดย TIFF 2015 เป็นแหล่งรวมสินค้าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อยุคใหม่ ที่ฉลาดซื้อ ฉลาดเลือกได้อย่างครบถ้วน

ทางบริษัท แอ็บโซลูท สไตล์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในปีนี้ด้วย